Hỗ trợ học tập trực tuyến môn tin học, kiểm tra trực tuyến


Giáo viên phụ trách chia sẻ: Thầy Đồng Ánh Dương_ GV chuyên ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn tin học Tỉnh Gia Lai

Giáo viên phụ trách chia sẻ: Thầy Lê Thanh Hoài_GV chuyên phụ trách ôn luyện đội tuyển HSG cấp THCS_Tỉnh Long An