Sinh học là khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường. Thông qua bộ môn này ngoài các kiến thức chuyên môn như tìm hiểu về ngành sinh học, học sinh còn được trang bị phương pháp học tập trực tuyến qua mạng internet, cũng như ôn tập trực tuyến......Hy vọng, các em sẽ hứng thú với bộ môn học này....

Ôn thi trực tuyến môn sinh - THPT Quốc gia 2017 - 2018  

Hỗ trợ học tập, kiểm tra trực tuyến