Bảng điểm kiểm tra 15P các lớp

Các em tải file điểm lớp mình về xem nhé!

Các em nhắn các bạn nào lớp mình chưa kiểm tra (không có trong danh sách điểm) đúng 15h00 ngày mai (17/4) vào phòng học trực tuyến thời gian thực của cô để làm lại. Nếu vắng mặt lần nữa mà không có lí do nhắn cho cô sẽ bị điểm 0