Dự án 2: Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm trong nhà

Mục tiêu:

Sử dụng các thiết bị trong hệ thống UMake để kết nối và lập trình thành một thiết bị có thể đo được nhiệt độ và độ ẩm không khí, hiển thị các thông số lên màn hình LCD để có thể theo dõi dễ dàng

Hoạt động:

Cảm biến DHT11 sẽ thu thập tín hiệu về nhiệt độ và độ ẩm không khí của môi trường gửi về Arduino và hiển thị thông tin về nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình LCD

Chuẩn bị: 

STT

Tên thiết bị

Số lượng

1

Arduino UNO R3

1

2

Umake shiled UNO

1

3

DHT11 block

1

4

LCD I2C

1

5

Đế pin 2 viên 18650

1

6

Pin 18650

2


Kết nối và lập trình

Kết nối các thiết bị theo bảng sau

Thiết bị

Arduino + Shield

DHT11 block

D2

LCD I2C

I2C


Lập trìnhSửa lần cuối: Tuesday, 3 September 2019, 12:23 PM