Dự án 3: Làm thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí

Mục tiêu:

Sử dụng các linh kiện cơ bản trong hệ thống Umake để ghép nối và lập trình tạo ra 1 thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, có thể để trong nhà để theo dõi và được các thông số nhiệt độ và độ ẩm của ngôi nhà mình.


Hoạt động:

Cảm biến DHT11 sẽ đo nhiệt độ của môi trường và trả về thông số nhiệt độ. Từ nhiệt độ có được, chúng ta sẽ chuyển đổi thành thông số góc quay của servo để phù hợp với thang nhiệt độ có trong sơ đồ

Chuẩn bị:

STT

Tên thiết bị

Số lượng

1

Arduino UNO R3

1

2

Umake shiled UNO

1

3

DHT11 block

1

4

Servo block

1

5

Đế pin 2 viên 18650

1

6

Pin 18650

2

7

Bảng chia nhiệt độ

1

8

Que nhỏ bất kỳ

1Bảng chỉ thị nhiệt độ

Kết nối và lập trình

Kết nối các thiết bị theo bảng sau:

Thiết bị

Arduino + Shield

DHT11 block

D2

Servo block

D3


Lập trình


Ở bảng chỉ thị, nhiệt độ là từ 0°C - 51°C còn góc quay của servo là từ 0° - 180° nên chúng ta phải thực hiện phép toán chuyển đổi từ nhiệt độ sang hóc quay theo tỷ lệ tương ứng: 

Công thức:        Angle = (Temperature / 51) x 180

Nhận thấy Servo quay ngược góc so với thang nhiệt độ thì ra lấy góc bù của góc vừa tính ra (180 - Angle).

Như vậy là chúng ta đã có được một nhiệt kế đơn giản.Sửa lần cuối: Thursday, 22 August 2019, 9:27 PM