Thùng rác thông minh

Mục tiêu: Biến chiếc thùng rác thường thành chiếc thùng rác biết tự mở nắp khi người bỏ rác 

Chuẩn bị:

Danh sách thiết bị sử dụng trong dự án:

STT

Tên thiết bị

Số lượng

1

Arduino UNO R3

 

1

2

Umake shiled UNO

 

1

3

Dây nối  bo Arduino với máy tính

 

1

4

Động cơ Servo SG90

 

1

5

UMake Ultrasonic Distance sensor - Cảm biến khoảng cách siêu âm

1

  1. Kết nối và lập trình

Kết nối các thiết bị theo bảng sau:

           

Tên thiết bị

Chân nối

UMake Ultrasonic Distance sensor - Cảm biến khoảng cách siêu âm

TRIG: D9

ECHO: D5

Động cơ Servo S3003

D6

 Gắn hết các thiết bị vào thùng rác, chú ý, nối thêm một cánh tay đòn để có thể sử dụng Servo tác động lên tay đòn để mở thùng rác, demo ở đây chỉ gợi ý, các bạn có thể tự làm theo phương án của mình


 Chương trình Scratch như sau

 Chú ý rằng chúng ta quy định cho Servo ở góc 0 độ tương đương vị trí đóng, và góc 180 tương đương vị trí mở hết cỡ. VÌ vậy khi gắn thanh nối Servo hãy đảm bảo thùng rác ở vị trí đóng và hệ thống đang ở trạng tháng đóng nắp.


Sửa lần cuối: Tuesday, 27 August 2019, 4:00 PM