Phòng dạy học trực tuyến thời gian thực

Khối 11

Học tập trực tuyến thời gian thực vào lúc 20h00 các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần

Click http://couyen.daytructuyen.edu.vn link to open resource.